ในช่วงที่ภาระการดูแลพระอาพาธในศูนย์ฯ ไม่หนักเกินไป จะมีกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และนำสิ่งของที่จำเป็นไปถวายพระอาพาธที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล วัด หรือที่บ้านโยม ในพื้นที่ใกล้เคียง สัปดาห์ละครั้งเป็นประจำ