ธรรมะเพื่อพระผู้ดูแล

เป็นความจริงที่ว่านอกจากสันติภาวันแล้ว ยังมีพระและญาติโยมอีกเป็นจำนวนมากที่ดูแลพระอาพาธซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ที่วัดหรือบ้านของตน

admin

ครูผู้สอนด้วยชีวิต

ทัศนะเป็นหลักในการทำงานของสันติภาวันอย่างหนึ่งคือ เรามองพระอาพาธทุกรูปที่เราดูแลในฐานะของครู ส่วนตัวเราคือผู้สนใจศึกษาธรรม ที่มาอาศัยกาย

admin

เจ้าอาวาสขาดที่พึ่ง

ในจำนวนพระอาพาธทั้งหมด ๒๐ รูป ที่สันติภาวันดูแลมา มีถึง ๑ ใน ๔ ที่เป็นพระสังฆาธิการ หรือผู้บริหารของคณะสงฆ์ โดย ๒ รูป เป็นอดีตเจ้าอาวาส, ๑ รูป เป็นรักษาการเจ้าอาวาส และอีก ๒ รูป

admin

วิมังสา พาก้าวเดิน

วิมังสาเป็นหลักธรรมสำคัญข้อหนึ่งในอิทธิบาท ๔ เป็นตัวแทนแห่งปัญญาที่ใช้ตรวจตราสิ่งที่ทำ ว่ายังคงมุ่งตรงต่อเป้าหมาย มีข้อยิ่งหย่อน-ดีด้อยอย่างไร

admin

คำขอบคุณ

แม้คำขอบคุณจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเราหวังว่าจะได้รับเมื่ออาสาเข้ามาดูแลพระอาพาธ แต่เมื่อได้รับมาก็สร้างความปลาบปลื้มอิ่มใจให้พวกเราไม่น้อย

admin

ไม่เหลืออะไรเลย

ตั้งแต่เรารับพระอาพาธมาดูแลที่สันติภาวัน หลวงพ่อสมบัติ (นามสมมติ) ที่เราเพิ่งรับเข้ามาไม่นานนี้ ถือว่ามีร่างกายทรุดโทรมที่สุดเท่าที่เคยดูแลมา

admin

1 2 9