อาสาสมัคร

ที่ศูนย์สันติภาวันเรามองว่าการดูแลพระอาพาธคือการปฏิบัติธรรม หากท่านคือผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมผ่านการดูแลพระอาพาธ โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร ซึ่งสามารถช่วยดูแลได้อย่างใกล้ชิดและเป็นภาพที่งดงาม ส่วนสุภาพสตรีอาจมีงานให้ช่วยค่อนข้างจำกัดกว่า ท่านที่สนใจสามารถติดต่อนัดหมายศูนย์ฯ ได้โดยตรง

การบริจาคสิ่งของ

เนื่องจากพระอาพาธแต่ละรูปมีสภาพร่างกายและอาการที่ต้องดูแลต่างกัน จึงใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปบ้าง เพื่อให้สิ่งของบริจาคได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่เป็นภาระในการเก็บ หรือเสียหายจากการหมดอายุ ขอความกรุณาท่านที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของติดต่อสอบถามไปที่ศูนย์สันติภาวันก่อน

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ผู้ที่ประสงค์สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถโอนเข้า “บัญชีมูลนิธิสันติภาวัน” ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ “ยังไม่สามารถ” ใช้หักลดหย่อนภาษีได้

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย เลขที่ 109-0-30655-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสอยดาว เลขที่ 075-8-10936-4
K+ market ใน แอพฯ K Plus ของ ธ.กสิกรไทย
หรือใช้แอพฯ ธนาคาร สแกน QR ตามภาพ