นอนเฝ้าพระอาพาธ

เมื่อพระจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน บ่อยครั้งที่โรงพยาบาลจะต้องให้มีญาติหรือคนใกล้ชิดเฝ้าอยู่ด้วยตลอดเวลา รวมทั้งในช่วงเวลากลางคืน

admin

พระอาพาธแล้วฆราวาสนวด?

การจับเส้นนวดกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายหรือใช้รักษาโรคเป็นวิถีการปฏิบัติของพระในอดีต นอกจากเป็นกิจปรนนิบัติครูบาอาจารย์ของพระผู้น้อยแล้ว

admin

พระอาพาธ แม้ผิดวินัยก็ไม่อาบัติ?

ญาติโยมอาจเคยได้ยินพระบางรูปพูดว่า เมื่อพระอาพาธหรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว ท่านยกเว้นให้ดูแลรักษาตัวอย่างไรก็ได้ไม่มีอาบัติ

admin

ดูแลพระอาพาธที่บ้านต้องจัดการอย่างไร?

เป็นกุศลจิตของญาติโยมอย่างยิ่งที่ประสงค์จะนำพระอาพาธซึ่งอาจเป็นญาติ หรือเป็นพระที่ตนศรัทธาเคยอุปัฏฐากท่านมาไปดูแลที่บ้าน

admin

พระฉันอย่างไร เมื่อไปโรงพยาบาล?

การต้องออกจากวัดแต่เช้ามืดเพื่อไปเจาะเลือดหรือรอคิวตรวจที่ รพ. เป็นความลำบากใจอย่างหนึ่งของพระ นอกจากไม่ได้ทำวัตร บิณฑบาต และฉันเช้าแล้ว

admin

อาหารพระอาพาธ อย่าให้ขาดการประเคน

ไม่ใช่เฉพาะพระหรอก ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ คงไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาล แต่สำหรับพระความลำบากใจเมื่อไป รพ. จะมีเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปพอควร

admin

การน้อมจิตพระ ในวาระสุดท้าย

เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้มาถึง การน้อมจิตของผู้ป่วยให้ดื่มด่ำอยู่ในความดี มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย อาจทำได้หลายแบบ แต่เมื่อต้องดูแลภิกษุอาพาธ

admin

ทำไมพระไม่ชอบไปโรงพยาบาล?

ไม่ใช่เฉพาะพระหรอก ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ คงไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาล แต่สำหรับพระความลำบากใจเมื่อไป รพ. จะมีเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปพอควร

admin

1 2