การไปเยี่ยมภิกษุอาพาธที่โรงพยาบาล เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับญาติๆ ของพระอาพาธด้วย ได้ให้กำลังใจ กล่าวอนุโมทนาบุญขอบคุณพวกเขาที่ไม่ทอดทิ้งพระ ทั้งๆ ที่หลายรูปเคยปฏิเสธชีวิตครองเรือนทิ้งภรรยาและลูกมาบวช ปฏิเสธภาระงานการของครอบครัวมารับใช้พระศาสนา แต่พออาพาธขึ้นมากลับเหลือแต่คนในครอบครัวที่ยังห่วงใยมาเฝ้าไข้อยู่ไม่ห่าง

สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้คุยให้กำลังใจหญิงวัยทำงานคนหนึ่ง ที่ต้องทิ้งภาระที่กรุงเทพฯ รีบเดินมาโรงพยาบาลเพื่อดูแลหลวงพ่อของเธอ ซึ่งได้รับแจ้งว่าทราบว่าหมดสติตั้งแต่อยู่ที่วัด แล้วถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาลเมื่อสองวันก่อน แพทย์วินิจฉัยว่าท่านเส้นเลือดในสมองแตก มีเลือดออกปริมาณมากและอยู่ในตำแหน่งสำคัญ ยังคงไม่รู้สึกตัวตลอดมา และมีชีวิตอยู่ได้ขณะนี้ก็เพราะเครื่องช่วยหายใจ

หลังจากคุยกับทีมงานที่ให้การดูแล เธอยอมรับแล้วว่าหลวงพ่อหมดโอกาสที่จะกลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติอีกครั้ง แต่ที่หนักใจขณะนี้คือการตัดสินใจหยุดเครื่องช่วยหายใจที่ใช้พยุงชีวิตหลวงพ่ออยู่ขณะนี้ เธอเกรงว่าถ้าตัดสินใจให้หยุดเครื่องถอดท่อออก จะกลายเป็นการทำปิตุฆาตเป็นบาปใหญ่ติดตัวเธอไปอีก

หลังจากได้กล่าวชื่นชมเธอที่เสียสละทิ้งงานการมาดูแลหลวงพ่อ และแสดงความเห็นใจต่อภาระที่หนักอึ้งในใจเธอที่ต้องเป็นผู้ตัดสินใจแล้ว เราได้ให้หลักคิดทางพุทธศาสนาต่อเรื่องนี้ว่า จะบาป/จะเป็นปิตุฆาตหรือไม่นั้นอยู่ที่ใจของเธอ หากเธอมีเจตนาอยากให้หลวงพ่อมรณภาพ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หากอนุญาตให้ถอดท่อย่อมเข้าข่ายทำปิตุฆาต

แต่ถ้าไม่ได้อยากให้ท่านมรณภาพ เพียงแต่ไม่ต้องการให้ท่านนอนทรมานอยู่อย่างนี้ ทั้งๆ ที่โอกาสหายไม่มีเลย ตั้งใจอยากช่วยท่าน หากร่างกายยังไหวอยู่เมื่อถอดแล้วท่านก็จะยังคงหายใจต่อไปได้เอง โดยไม่ต้องเจ็บ ต้องรำคาญท่อช่วยหายใจ แต่หากกายท่านไม่ไหวหยุดเครื่องแล้วท่านมรณภาพลงก็เป็นไปตามสภาพธรรมชาติของร่างกายท่าน กรณีนี้เราไม่ได้อนุญาตให้ผู้ดูแลรักษาใช้ยาหรือเครื่องมือไปเร่งให้ท่านสิ้นลมจึงไม่ถือว่าเป็นปิตุฆาต

อย่างไรก็ตาม เราได้แนะนำว่าการตัดสินใจเรื่องนี้มีความสำคัญ เธอควรหารือตัดสินใจร่วมกับญาติๆ ด้วย หากเห็นไปในทิศทางเดียวกันได้ก็เป็นการดี จะได้ไม่ถูกตำหนิหรือมองไปในทางเสียหาย แม้ตนรู้ชัดเจนว่าการตัดสินใจทำไปครั้งนี้ไม่เป็นบาป แต่ญาติพี่น้องที่ไม่เข้าใจก็อาจพูดกันไปจนทำให้เกิดความทุกข์ใจในภายหลังได้

หลังจากให้คำแนะนำแล้วก็ดูเธอสบายใจขึ้น อย่างน้อยก็มีความชัดเจนในแง่ของมุมมองทางศาสนาต่อการกระทำนี้

เราไม่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมให้กำลังใจไปจนถึงช่วงถอดท่อเครื่องช่วยหายใจ เพราะเธอยังรอญาติๆ คนอื่นอีก ได้แต่หวังว่าเธอและญาติพี่น้องจะสามารถผ่านวิฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยสติและปัญญา ก่อนกลับเราก็กล่าวลาหลวงพ่อที่ยังนอนไม่รู้สึกตัวอยู่บนเตียง หากท่านยังรับรู้ได้อยู่ แม้จะสื่อสารโต้ตอบออกมาไม่ได้ ก็ขอให้ท่านยึดมั่นในพระรัตนตรัย กำหนดใจให้เป็นกุศล ณ จุดนี้ มีตนและบุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้