การขาดผู้ดูแลพระอาพาธถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของหมู่สงฆ์ แม้แต่สันติภาวันที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลพระอาพาธติดเตียงโดยตรง และพยายามเชิญชวนพระที่สนใจให้มาช่วยกันอุปัฏฐากพระอาพาธตลอดมา ก็มีเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่ได้มาช่วยเราอย่างจริงจัง

พร้อมๆ กับการหาผู้ที่สนใจ เราอาจจำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขให้พระเณรรุ่นใหม่สนใจ เห็นคุณค่า และมีความสุขเมื่อได้ทำหน้าที่สำคัญนี้ ยิ่งถ้าทำไปพร้อมกับสร้างความมั่นคงให้ชีวิตในอนาคตได้ด้วย เชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาขาดพระผู้อุปัฏฐากลงได้

กิจกรรมเล็กๆ ในเรื่องนี้ที่สันติภาวันทำไปบ้างแล้ว คือการติดต่อไปยังครูบาอาจารย์ที่ดูแลโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เราพอรู้จัก ให้ท่านช่วยส่งข่าวไปยังสามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.๖ ว่ามีท่านใดสนใจจะมาช่วยงานที่สันติภาวันบ้าง
สามเณรที่ต้องบวชเรียนตามวัดต่างๆ มักมีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่ขาดโอกาสทางสังคม ไม่สามารถส่งบุตรหลานให้เรียนตามระบบการศึกษาปกติได้ เมื่อเรียนจบ ม.๓ หรือ ม.๖ แล้ว สามเณรมักต้องสึกออกไปทำงานเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัว และมีชีวิตจมอยู่ในวงจรแห่งความยากจนต่อไป เพราะขาดความรู้พื้นฐานที่จะหางานดีๆ สร้างความมั่นคงให้ชีวิตและครอบครัวได้

เราจึงมีข้อเสนอร่วมไปกับการชวนสามเณรมาอยู่ที่สันติภาวันคือ จะส่งเรียนจนจบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเปิด และมีเงินส่งให้ครอบครัวเป็นประจำเดือนละ ๓,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท (แล้วแต่ว่าสามเณรจะขอเก็บไว้ใช้ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด)

เราหวังว่าความรู้ในระดับปริญญาตรี ร่วมกับประสบการณ์ที่ได้จากการดูแลพระอาพาธ และธรรมะที่ได้รับจากการบ่มเพาะของครูบาอาจารย์ที่สันติภาวัน จะเป็นต้นทุนที่มีประโยชน์ทั้งต่อการงานและการใช้ชีวิตในอนาคตของสามเณรเหล่านี้ได้อย่างดี ไม่ว่าจะสึกหาลาเพศออกไป หรือยังบวชรับใช้พระศาสนาต่อก็ตาม

เราจึงขอโอกาสใช้พื้นที่นี้ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ส่งต่อไปยังสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือในที่อื่นๆ ทั้งที่กำลังศึกษาในชั้น ม.๖ และที่จบชั้น ม.๖ หรือบวชเป็นพระภิกษุแล้วด้วย หากสนใจช่วยดูแลพระอาพาธและศึกษาต่อตามเงื่อนไขข้างต้น สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้ ทางไลน์ ID: santibhavan หรือทางกล่องข้อความในหน้าเฟซบุ๊กเพจ @santibhavan

ถ้ายังไม่เห็นภาพ อยากเข้ามาเรียนรู้ใช้ชีวิตที่สันติภาวันก่อนตัดสินใจก็ยินดี หลายรูปที่เคยคิดว่าการดูแลพระอาพาธเป็นงานหนักและน่ารังเกียจอาจเปลี่ยนใจ เพราะยุคสมัยที่มีเครื่องใช้อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น งานนี้อาจไม่ได้สกปรกยุ่งยากอย่างที่เคยคิดไว้ ทั้งยังสร้างความงอกงามภายในให้ลุกโพลงได้อย่างน่าทึ่ง