ปัญหาเล็กๆ ที่แทรกอยู่ในหมู่สงฆ์ ที่ญาติโยมไม่มากนักที่จะมีโอกาสรับทราบคือ ในแต่ละปีจะมีพระจำนวนไม่น้อยจำต้องสึกออกไปเพื่อดูแลพ่อ-แม่ที่ป่วยกระเสาะกระแสะอยู่ที่บ้าน

หลายรูปแม้จะมีพี่น้องร่วมสายเลือด แต่ต่างก็มีภาระครอบครัวการงานที่ต้องรับผิดชอบ จนไม่สามารถปลีกตัวมาดูแลท่านได้ พระซึ่งไม่มีทั้งการงานและครอบครัวจึงมักถูกคาดหวังจากพี่น้องให้สึกออกมารับหน้าที่นี้

บางท่านที่มีบารมีสูง อาจใช้ทรัพย์ ใช้ศิษย์ที่มี ให้ช่วยดูแลบุพการีได้ โดยไม่ต้องสึกหาลาเพศ

แต่พระส่วนใหญ่มิใช่เช่นนั้น แม้จะไม่อยากสึก แต่ก็ต้องสึกออกมาทำหน้าที่ของลูก รวมทั้งอาจต้องทำงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและใช้ในการดูแลท่านด้วย และน้อยรูปนักที่จะได้กลับมาบวชอีกครั้งหลังที่พ่อ-แม่จากไป

จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับพระที่ท่านปรารถนาอยู่ในผ้าเหลือง บางท่านเป็นถึงครูบาอาจารย์ บางรูปเป็นกำลังหลักในการช่วยงานวัด และยังทำให้พระหนุ่มเณรน้อยพลอยเสียกำลังใจไปด้วย

การพาพ่อ-แม่เข้ามาดูแลอยู่ในวัด บางครั้งก็ถูกพระและญาติโยมตั้งข้อรังเกียจ มองว่าผิดวินัยไม่เหมาะที่จะทำแบบนี้

พวกเราได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาเป็นระยะ แม้ที่สันติภาวันจะมีบุคลากรและทรัพยากรที่จำกัด แต่ก็พยายามมองหาทางช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ จนเมื่อเราได้ขยายงานดูแลนักบวชสตรีขึ้นมาแล้ว จึงพอเห็นช่องทางว่า พื้นที่ส่วนนี้น่าจะปรับใช้เพื่อดูแลพ่อ-แม่ของพระที่ป่วยจนต้องพึ่งพิงผู้ดูแลได้ด้วย

โดยจะเปิดโอกาสให้พระที่มีภาระดูแลโยมพ่อโยมแม่จนถึงขั้นอาจจะต้องสึกออกไป สามารถนำโยมพ่อ/โยมแม่ เข้ามารับการดูแลที่สันติภาวันได้

แต่มีหลักเกณฑ์สำคัญคือท่านต้องเข้ามาพำนักที่สันติภาวัน เพื่อดูแลโยมพ่อ/โยมแม่ รวมทั้งช่วยดูแลพระอาพาธรูปอื่นไปพร้อมๆ กับเราด้วย ท่านเองก็ไม่ต้องลาสิกขา ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย มีเวลาได้ดูแลตอบแทนคุณของท่าน และยังมีทีมอุบาสีกาที่ช่วยดูแลโยมมารดา โดยไม่ต้องลงมือจัดการเองในส่วนที่อาจไม่เหมาะสม

ทั้งยังได้บุญกุศล ได้ประสบการณ์ และได้ปฏิบัติธรรมผ่านการดูแลพระอาพาธระยะท้ายไปพร้อมๆ กับพวกเรา ในขณะที่สันติภาวันก็ได้พระมาช่วยเป็นกำลังดูแลพระอาพาธเพิ่มขึ้นด้วย

จึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านบทความนี้ว่า หากพระคุณเจ้ารูปใด ที่กำลังหนักใจว่าอาจจำต้องสึกไปเพื่อดูแลโยมพ่อโยมแม่ที่ป่วยหนัก สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยรายละเอียดกับพวกเราที่สันติภาวันได้เลย

เราเชื่อว่ากำลังน้อยๆ ของเรา พอจะช่วยประคับประคองเพื่อนสหธรรมิกส่วนหนึ่งให้อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ต่อไป เราจะได้ไม่ต้องสูญเสียพระดีๆ เพราะท่านมีความกตัญญูไป