ปัญหาหนึ่งของพระอาพาธที่ต้องเดินทางไปรับยาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ คือ ไม่มีที่พัก ส่วนใหญ่ท่านจะใช้วิธีเดินทางช่วงกลางคืน ถึงแต่เช้ามืด แล้วเดินทางต่อไปโรงพยาบาลทันที

แน่นอนว่าความตึงเครียดอดนอนระหว่างเดินทาง นอกจากจะทำให้อาการเจ็บป่วยกำเริบขึ้นได้แล้ว ยังมีส่วนทำให้ผลตรวจร่างกายผิดเพี้ยนไปด้วย ซึ่งย่อมส่งผลต่อการรักษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะท่านที่มีร่างกายอ่อนแอ หรือต้องรับยาแรง เช่น เคมีบำบัด

ระหว่างรอรับการตรวจที่โรงพยาบาล หลายครั้งพระต้องเบียดเสียดอยู่กับญาติโยม ช่วงรับยาก็ใกล้เวลาเพล การจะหาที่ขบฉันเหมาะๆ ก็ไม่ง่าย จนหลายครั้งทำให้มีอาบัติเกิดขึ้น

หลังเสร็จภารกิจที่โรงพยาบาล ท่านต้องรีบเดินทางไปสถานีขนส่ง จำวัดบนรถอีกคืน กว่าจะถึงวัดภูมิลำเนาก็สายหรือบ่ายก็มี

บางคราวหมอให้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ก็ไร้ญาติขาดมิตร ที่จะช่วยติดต่อประสานกับที่วัด หรือญาติพี่น้องทางบ้าน

แม้ในกรุงเทพฯ จะมีวัดอยู่มากมาย แต่เป็นที่รู้กันดีในหมู่พระว่า ถ้าไม่มีเส้นสาย ไม่มีพระเพื่อนอยู่ที่วัดนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะขอเข้าไปพักแรม ส่วนเรื่องจะมีใครคอยอำนวยความสะดวกพาไปตรวจรักษานั้นไม่ต้องหวัง

ปัญหาเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น หัวเมืองใหญ่ๆ ที่มีโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ หรือแม้แต่ในโรงพยาบาลในตัวจังหวัดทั่วไป พระที่อยู่วัดในพื้นที่ห่างไกล จะไปตรวจรักษาก็มิใช่เรื่องง่าย

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหานี้มูลนิธิสันติภาวัน จึงมีโครงการจัดเตรียมสถานที่พักแรมถวายแก่พระอาพาธที่เดินทางไปตรวจรักษาในกรุงเทพฯ (จะขยายไปต่างจังหวัดตามความเหมาะสม) เพื่อให้ท่านมีที่พักค้างแรมอย่างสงบ ได้ทำกิจของสงฆ์ มีปานะ ภัตตาหาร เตรียมไว้อย่างสอดคล้องกับพระธรรมวินัย

เรายังได้ประสานงานกับมูลนิธิพุทธิกา ที่เชี่ยวชาญการจัดระบบจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ให้ช่วยจัดระบบอำนวยความสะดวกระหว่างท่านเข้ารับการตรวจรักษา หรือหากต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในด้วย

ขณะนี้อยู่ในช่วงสำรวจหาสถานที่ ที่เดินทางสะดวก ใกล้โรงพยาบาล หรือสถานีขนส่ง และกว้างขวางพอที่จะให้พระภิกษุ/สามเณร (ถ้าเป็นไปได้จะรวมถึงนักบวชหญิงด้วย) ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ท่าน ได้พักค้างแรม มีพื้นที่สวดมนต์ ขบฉัน สรงน้ำ ซัก-ตากผ้า ตามความจำเป็น

หากวัดใดพอมีศาลาว่าง หรือผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ (อย่างน้อย ๒ คูหา ๓ ชั้น) ที่ไม่ได้ใช้งาน ยินดีมอบให้เราใช้เพื่อกิจอันเป็นกุศลนี้ รวมทั้งอาจให้เช่า/ขายให้ในราคาที่เหมาะสม ทางมูลนิธิฯ ยินดีรับไว้พิจารณา

พร้อมกันนี้เรากำลังพัฒนาระบบการจองที่พัก ร่างระเบียบการเข้าพัก เตรียมวิธีอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาล/กลับวัด และอื่นๆ โดยคาดว่าจะเปิดให้พักได้ในช่วงต้นปี ๒๕๖๗

โครงการนี้จะช่วยให้พระอาพาธได้รับความสะดวกขึ้น มีกำลังใจรักษาธาตุขันธ์ไว้ปฏิบัติธรรม ทำประโยชน์แก่พระศาสนา รวมทั้งจะเป็นแนวทางให้วัด และญาติโยม ได้หันมาช่วยเหลือพระอาพาธในแง่มุมนี้มากขึ้นด้วย

การดูแลส่วนนี้อาจไม่เร่งด่วนหรือจำเป็นเท่ากับการดูแลพระอาพาธระยะท้าย แต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พระอาพาธได้ไม่น้อย

แม้โครงการจะดูจะยุ่งยากซับซ้อนอยู่บ้าง แต่ก็คงไม่เกินกำลังที่เราจะเรียนรู้แก้ปัญหากันไป