การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวของประเทศเรา ย่อมส่งผลถึงวัดและพระอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทำให้พระสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนนี้อาจสูงกว่าสังคมภายนอกด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุชายจำนวนหนึ่งเลือกที่จะใช้ชีวิตช่วงท้ายในร่มกาสาวพัสตร์ ในขณะที่พระหนุ่มเณรน้อยก็สึกไปหาโอกาสใหม่ๆ ในสังคมมากขึ้น ที่จะบวชเข้ามาใหม่แล้วตั้งใจอยู่ศึกษาปฏิบัติระยะยาวยิ่งลดลงมาก

เมื่อภาพรวมเป็นเช่นนี้ ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องมีพระที่อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง อาพาธติดเตียง หรืออาพาธในระยะท้ายจำนวนเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่พระเณรที่จะดูแลก็ลดลง พระอาพาธจำนวนหนึ่งต้องสึกออกมาให้ญาติดูแล แต่อีกไม่น้อยก็ยังคงอาศัยอยู่ในวัด ส่วนจะได้รับการอุปัฏฐากดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย

นอกจากตัวพระอาพาธเองแล้ว พระที่น่าเห็นใจมากอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลพระอาพาธเหล่านั้น ไม่ว่าท่านจะทำเพราะถูกมอบหมาย เพราะเห็นใจพระป่วย หรือช่วยเพราะไม่มีใครอื่นเข้ามาดูแลก็ตาม แต่การที่ต้องป้อนข้าว-น้ำ ทำความสะอาด เก็บกวาดสิ่งปฏิกูล ให้พระอาพาธอยู่นานนับเดือนนับปีนั้น ย่อมเป็นเรื่องหนักไม่น้อยสำหรับพระรูปนั้น

จากการที่ได้ช่วยงานนี้มาระยะหนึ่ง เรากล้าพูดว่าหากไม่ใช่การดูแลครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพศรัทธาแล้ว พระส่วนมากต้องทนทำงานนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ ทำเพราะไม่มีใครทำ หรือแม้แต่จะหาคนเข้ามาช่วยก็ยาก เราเคยถามพระรูปหนึ่งว่าหลวงพี่คอยดูแลพระป่วยมาหลายรูป หากหลวงพี่ป่วยขึ้นมาคิดว่าใครจะคอยดูแล ท่านถึงกับอึ้ง เพราะเคยเป็นไข้นอนซมในกุฏิก็ไม่มีใครมาถาม หรือนำอาหารมาให้

ที่สันติภาวันเองเราก็รู้สึกลำบากใจทุกครั้งเมื่อต้องปฏิเสธว่า ไม่สามารถรับดูแลพระอาพาธติดเตียงที่ต้องดูแลระยะยาวได้ เพราะความจำกัดของสถานที่และบุคลากร รวมถึงกิจหลักที่เราอยากเน้นคือการดูแลพระอาพาธระยะท้าย

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยบรรเทาปัญหานี้ เราได้ขอให้ทางมูลนิธิสันติภาวัน สนับสนุนการตั้งเครือข่าย “สังฆะเพื่อพระอาพาธ” ขึ้นมาทำหน้าที่เชื่อมโยงพระที่ทำหน้าที่ดูแลพระอาพาธในวัดต่างๆ ให้ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังปัญหา และอาจได้มีโอกาสไปเยี่ยมให้กำลังใจกันและกัน โดยมูลนิธิฯ จะช่วยประสานงานและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้

เราหวังว่าเครือข่ายนี้จะช่วยให้พระที่ดูแลพระอาพาธสะดวกกายสบายใจขึ้นบ้าง เปิดโอกาสให้ท่านได้สัมผัสกับความสุข เห็นคุณค่าในกิจที่ทำ สามารถนำมาใช้เป็นฐานในการปฏิบัติให้ก้าวหน้าทางธรรมได้ และแน่นอนว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการดูแลพระอาพาธติดเตียงที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ส่วนหนึ่งด้วย

หากท่านผู้อ่านเห็นประโยชน์ของเครือข่ายนี้ สามารถร่วมสนับสนุนได้โดยแชร์บทความหรือภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ไปให้พระที่อุปัฏฐากพระอาพาธอยู่ได้ทราบ หรือสอดส่องมองไปที่วัดใกล้บ้าน หากทราบว่ามีพระอาพาธติดเตียงอยู่ ถ้าพระผู้ดูแลท่านประสงค์จะมีเพื่อนที่ทำงานคล้ายๆ กันไว้พูดคุยช่วยเหลือกัน โปรดช่วยแจ้งให้เราทราบ เพียงเท่านี้ท่านก็ได้ร่วมทำบุญใหญ่ถวายแก่พระศาสนาด้วยกัน