การจับเส้นนวดกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายหรือใช้รักษาโรคเป็นวิถีการปฏิบัติของพระในอดีต นอกจากเป็นกิจปรนนิบัติครูบาอาจารย์ของพระผู้น้อยแล้ว ยังเป็นโอกาสได้รับฟังประสบการณ์ดีๆ ในการดำเนินชีวิตและเกร็ดธรรมจากพระผู้ใหญ่ด้วย

ปัจจุบันการนวดถูกนำมาใช้เสริมในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้น แต่ควรนวดพระอาพาธหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่า ใครนวด นวดเพื่ออะไร และพระท่านประสงค์จะให้นวดหรือไม่

สตรีไม่ควรเป็นผู้นวดพระเด็ดขาด แม้ว่าจะเป็นญาติ หรือบุคลากรทางการแพทย์ และมีมุ่งเพื่อการรักษาโรคก็ตาม แม้บางกรณีอาจมีการอนุโลมให้เจ้าหน้าที่สตรีสวมถุงมือหรือสัมผัสตัวพระผ่านผ้าได้ แต่การนวดนั้นต่างไป เพราะต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า (หากจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ชายเป็นผู้นวดเท่านั้น)

การนวดพระโดยฆราวาสควรทำเพื่อการรักษาโรคเท่านั้น การนวดเพื่อผ่อนคลายให้สบายตัวหรือเหตุผลอื่นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมทั้งสิ้น แม้ทำโดยญาติหรือลูกศิษย์ผู้ชายก็ตาม

อีกส่วนที่สำคัญมากคือต้องได้รับความยินยอมจากพระที่อาพาธ เพราะบางท่านอาจไม่ชอบรับการรักษาโดยการนวด และจะระวังมากเมื่ออยู่ใกล้ชิดหรือมีญาติโยมมาจับเนื้อต้องตัว เพราะมีโอกาสเกิดอาบัติได้ง่าย ในกรณีนี้การแนะนำให้ท่านยืดเหยียดร่างกายด้วยตนเองอาจนำมาใช้ทดแทนได้