พระพุทธองค์กำหนดให้พระดำรงชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งปัจจัยสี่จากญาติโยม มิให้เก็บอาหาร ปรุงอาหาร หรือซื้อหาอาหารฉันเอง ทั้งยังมิให้เอ่ยขอจากผู้ที่ไม่ใช่ญาติหรือผู้ที่ออกปากบอกให้ขอได้ด้วย ยาและอาหารที่พระจะฉันได้จึงต้องมั่นใจว่าเจ้าของได้อนุญาตหรือยกให้แล้ว รูปแบบการยกประเคนจึงมีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจหรือชัดเจนว่าอาหาร/ยาเหล่านี้ โยมตั้งใจมอบให้ท่านแล้ว

เมื่อพระอาพาธ ท่านอนุญาตให้เอ่ยปากขออาหารที่เกื้อกูลต่อร่างกายช่วยให้หายจากโรคได้ แต่โยมก็ต้องตั้งใจให้อาหารนั้นก่อนพระจึงจะรับมาฉันได้ การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็มิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องนี้ ดังนั้นการนำอาหาร/ผลไม้/เครื่องดื่มไปเยี่ยมพระอาพาธ รวมถึงอาหารของโรงพยาบาลเมื่อนำไปถวายท่านควรยกประเคน หรืออย่างน้อยต้องบอกให้ท่านทราบชัดเจนว่าอาหารนี้คือของท่าน ถวายให้ท่านแล้ว

หากขณะนั้นท่านหลับ หรือไม่สะดวกที่จะรับ อาจประเคนให้พระรูปอื่นช่วยรับไว้ให้แทน หรือฝากคนอื่นที่อยู่แถวนั้นช่วยประเคนท่านเมื่อท่านสะดวกรับก็ได้ นอกจากนี้ อาหาร/เครื่องดื่มที่วางไว้ข้างเตียงหรือเก็บไว้ในตู้เย็น หากข้ามคืนแล้วต้องการนำมาถวายให้ท่านฉันอีก โยมต้องนำมาประเคนใหม่อีกด้วย